miss783

Såhär långsamt går jämställdhetsutvecklingen i Sverige...

Här kommer en kort överblick som jag kopierat från en sammanställning utav Statistiska Centralbyrån:
 

1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män genomförs.

 

1858 Ogift kvinna över 25 år kan få bli myndig efter domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig.

 

1846 Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor fick lagenlig rätt att bedriva näringsverksamhet inom hantverk och viss handel.

 

1859 Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster.

 

1863 Ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder.

 

1864 Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru.

 

1870 Kvinnor får rätt att ta studenten som privatister.

 

1873 Kvinnor får rätt att ta akademisk examen med några få undantag (jur. lic. och teologi).

 

1874 Gift kvinna får rätt att bestämma över sin egen inkomst.

 

1884 Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder.

 

1901 Kvinnor får rätt till ledighet i fyra veckor utan lön vid barnsbörd.

 

1919 Alla kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner och landsting.

 

1921 Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdagen. Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. Kvinnan och mannen blir likställda i den nya giftermålsbalken.

 

1922 De fem första kvinnorna väljs in i riksdagen.

 

1925 Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster.

 

1927 Statliga läroverk öppnas för flickor.

 

1931 Moderskapsförsäkringen införs.

 

1935 Lika folkpension för kvinnor och män införs.

 

1938 Preventivmedel tillåts. Bidragsförskott införs. Mödrahjälp till behövande införs. Moderskapspenning för alla införs.

 

1939 Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund av havandeskap, förlossning eller giftermål.

 

1947 Första kvinnan i regeringen, Karin Kock. Lika lön för samma tjänst införs för statligt anställda. Barnbidrag införs.

 

1950 Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet.

 

1951 Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap även om hon gifter sig med en utländsk medborgare.

 

1955 Lagstadgad betald ledighet för yrkesarbetande kvinnor vid barnsbörd, 3 månader.

 

1958 Kvinnor får rätt att bli präster.

 

1960 SAF och LO beslutar att inom en femårsperiod slopa de särskilda kvinnolönerna.

 

1964 P-piller godkänns i Sverige.

 

1969 Grundskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.

 

1970 Gymnasieskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.

 

1971Särbeskattning, dvs individuell beskattning av arbetsinkomst ersätter sambeskattning.

 

1974 Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt att dela ledigheten vid barns födelse.

 

1975 FN:s kvinnoår. Ny abortlag. I princip fri abort t.o.m. 18:e veckan.

 

1976 FN:s internationella kvinnoårtionde inleds. Förordning om jämställdhet på den statliga sektorn. Steriliseringslag. Person som fyllt 25 år bestämmer själv.

 

1977 Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK.

 

1979 Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar utan inkomstkompensation.

 

1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. Äktamakesprövning för studiemedel avskaffas. Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting. Grundskolan får ny läroplan. Skolan ska verka för jämställdhet. Ny lag om tronföljd. Förstfödda dottern eller sonen till monarken ska ärva tronen.

 

1982 All kvinnomisshandel på enskild plats under allmänt åtal. Förbud mot pornografiska föreställningar på offentlig plats. ATP-poäng för vård av barn under 3 år i hemmet. Statliga bidrag till kvinnoorganisationer. Ny namnlag. Vid
giftermål får kvinnan och mannen välja vems efternamn de vill ha.

 

1983 Nytt jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK. Alla yrken öppna för kvinnor, även inom försvaret.

 

1984 Jämställdhetsavtal inom den statliga sektorn.

 

1985 FN:s kvinnoårtionde avslutas. Strategier till år 2000 antas. Jämställdhetsavtal för de statliga bolagen.

 

1987 Ny särskild lag om sambors gemensamma hem, sambolagen.

 

1988 Riksdagsbeslut om femårig nationell handlingsplan för jämställdhet.

 

1989 Nordisk handlingsplan för jämställdhet.

 

1992 Ny jämställdhetslag.

 

1994 Reviderad jämställdhetslag. Riksdagsbeslut om ny nationell policy för jämställdhet. Jämställdhetsstatistiken blir officiell statistik.

 

1995 Sverige blir medlem i EU. FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing. En månad av föräldraförsäkringen reserveras för modern respektive fadern (”pappamånad”) och kan inte överlåtas. Lag om registrering av partnerskap.

 

1997 Första kvinnliga biskopen.

 

1998 Lag om våld mot kvinnor. Ändring i brottsbalken.Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor. Jämställdhetslagen skärps avseende sexuella trakasserier.

 

1999 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.

 

2000FN:s specialsession, Kvinnor 2000: jämställdhet, utveckling och fred inför 2000-talet. Nationellt råd för kvinnofrid inrättas.

 

2001 Jämställdhetslagen skärps bl.a. vad avser jämställdhetsanalys av löner.

 

2002 Antal dagar utökas med 30 s.k. sjukpenningdagar till 480 dagar. 60 av dessa reserveras för vardera föräldern och kan inte överlåtas.

 

2003 Ändring i lagen om besöksförbud. Besöksförbud kan avse det gemensamma hemmet.

 

2004 Regeringen beslutar om handlingsplan för jämställdhetsintegrering inom Regeringskansliet.

 

2005 Ny sexualbrottslagstiftning.

 

2006 Riksdagsbeslut om nya mål för jämställdhetspolitiken. Inkomsttaket för sjukpenninggrundande inkomst höjs till 80 procent av lönen. Ersättning för garantidagar i föräldraförsäkringen höjs till 180 kronor per dag. Europeiska rådet beslutar om en europeisk jämställdhetspakt. Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av
ett europeiskt jämställdhetsinstitut.


2007
Regeringen lägger fram en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtrycksamt våld i samkönade relationer.


Comments
Postat av: moderen

OMG! När man ser det uppställt på detta sättet blir man lite matt i lacken faktiskt... Finns mycket kvar att kämpa för!

2014-01-13 @ 12:55:32
Postat av: Dino

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2242128-ett-nej-ar-ett-nej-ar-ett-ja-

2014-01-13 @ 13:24:56
Postat av: D:H:

Lena Brustads öppna brev till Beatrice Ask:


Hej Beatrice Ask!

Jag har med anledning av den nu senast diskuterade våldtäktsdomen fått en fantastisk möjlighet, men vill bara dubbelkolla med dig så att det inte skett ett missförstånd.

För att göra en lång historia kort så fick jag mitt andra barn nu i somras och upplever med två barnstolar, barnvagnar mm (du vet säkert hur det är) att min Skoda Fabia blivit lite trång. Dessutom är det en 07:a så den börjar bli gammal. Min granne har en jättefin mycket större bil som jag sneglat på ett tag. (Vi delar carport så jag har möjlighet att se den på nära håll.) Så när vi häromdagen möttes i ett av vinterns gråa skyfall in imellan husen och carporten - jag släpandes på min bebis i sitt tunga babyskydd - gav han mig ett vänligt leende, som jag bara kan tolka som ett tyst medgivande till att jag kan ta hans bil. Han förstod min situation, det kände jag tydligt.

Nu vill jag bara dubbelkolla med dig innan jag tar bilen att det, mot all förmodan skulle bli så att han polisanmäler mig sen – man vet ju inte, han kan ju ångra sig, sådant händer ju - att det kommer att ställas utom allt rimligt tvivel att jag hade för avsikt att stjäla bilen. För det har jag ju inte. Vi har en tyst överenskommelse bara.

Tacksam för snabbt svar!

Med vänlig hälsning

Lina Brustad

Träslövsläge

2014-01-13 @ 18:54:14

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback