miss783

Latin

image5 image6 image7
Låt dig inspireras av latinklassrummet.... Till vänster i bild ser vi en karta över gamla Rom, i mitten katedern och tavlan som alltid är lite glansig, samt till höger i bild -en karta över det gamla Italien där städerna är skrivna på latin. Skymt bakom stolen står en tv. En gång använde vi en hel lektion till att se Gladiator extended version på den. Ja, knappt så att man såg undertexten, men alltid lika genuint och trevligt på latinlektionerna. Hetsigt och ångestfyllt.

The big disappointment...

The big disappointment...
Rekord? Elva elever har fortfarande inte lämnat in arbetet i Bibelkunskap.
Må de få IG.